MittSkåne

Vandra i MittSkåne

Vandra

Mitt i Skåne finns 200 km vandringsstigar och leder längs omväxlande natur, sjöar och kulturhistoria. För dagsvandringar finns exempelvis Fulltofta, Frostavallen och Rövarekulan med underbara slingor på olika distanser. Om du lockas av flerdagsturer kombinerar du ett härligt boende med flera dagsvandringar. Du kan också ta dig fram på Skåneledens Nord till sydled eller Ås till åsled genom området. En del av pilgrimsleden Sankt Olofsleden går från Harlösa till Hallaröd.

Vandringsleder

Fulltofta

Fulltofta strövområde är ett vandringsparadis mitt i Skåne mellan Höör och Hörby. Landskapet är omväxlande med djupa skogar, öppna gläntor och hagmarker, vida fälader med mäktiga ekar, små och stora dammar och flera små bäckar.

Här finns Fulltofta Naturcentrum med utställningar om naturen, café, konferenslokal och aktiviteter. Stiftelsen Skånska Landskap erbjuder här fjorton olika markerade vandringsleder på upp till ca 15 km, men här finns inga cykelleder. Skåneledens rundslinga Unos runda passerar också här. Flera stigar är tillgänglighetsanpassade för rullstol och barnvagn.

För att slippa trängas helger och högsäsong, välj att komma med buss eller ställ bilen vid de mindre parkeringarna.

Frostavallen

Frostavallens strövområde är bokskogar, glittrande sjöar och öppet landskap. Bokskogen dominerar i området och på våren är marken täckt av vitsippor. Rester av gamla vulkaner och rasbranter finns i området. Dagstorpssjön och Vaxsjön lockar till bad och lek och i området finns ett flertal spännande vulkanlämningar.

Stiftelsen Skånska Landskap och Höörs kommun erbjuder flera markerade vandringsleder i området mellan ca 3-10 km. Pilgrimsleden och Skåneleden passerar området.

Mölleriket

Vill du ha kultur- såväl som naturupplevelser? Då ska du vandra i Möllerike – som närområdet till Stockamöllan så passande kallas. Barnvagnsvänliga promenadvägar och vackra lättillgängliga rastplatser samsas här med knixiga kuperade stigar. Stenbrott och möllor som minner om gamla
tider varvas med gran- och bokskog, ängar och betesmark på slingor som sträcker sig från några kilometer upp till närmare en mil.

Vill du utmana dig själv ska du välja den ca 9 km långa Stenbrottsrundan. Den är mer svårvandrad än övriga slingor och därför inte barnvagnsvänlig.

Tjörnarp

I området runt Tjörnarp kan du vandra i skiftande miljöer förbi Himlabergets vulkan. Landskapet är kuperat och här blandas betade och odlade marker med skogar och vacker utsikt över Tjörnarpssjön. I de östra delarna är det gamla tegelbruket ett vackert besöksmål. Här finns tre vandringsslingor 3-6 km och två naturreservat. Hit tar du dig enkelt med Pågatågen.

Skåneleden har också en anslutningsled från Tjörnarps station som tar dig till Skåneleden SL2-6 mellan Lillsjödal och Frostavallen.

Ringsjön

I området runt Ringsjön finns möjlighet för flera kortare vandringar.

Västra Bosjöklosters naturreservat har en markerad slinga på ca 3 km och går precis intill Ringsjön. Vandringsleden börjar vid parkeringen och tar dig in i unik natur vid Västra Ringsjön förbi gamla ekar som vuxit där sedan 1700-talet. Stanna till vid grillplatsen med utsikt över vattnet.

Fulltofta Häggenäs är populära Fulltofta strövområdes mindre kända del. Här finns en tillgänglighetsanpassad strandpromenad som tar dig ut till en fågelrik utsiktsplattform. En ny naturstig på ca 1,5 km finns också att vandra vid Fiskarhus. Picknickställe med sjöutsikt utlovas.

Storkhägnet är ca 1 från parkeringen. Här kan du ansluta till områdets längsta vandringsled på 17 km.

Önneköp

I området runt Kölleröd och Önneköp finns utpekade slingor som passar för såväl vandring och cykling. Bäst för vandring är Olofs på 8 km och Pickelhattakroken på 7 km. Olofs tar dig genom naturmiljöer rika på kulturlämningar. Pickelhattakroken tar dig runt i närheten av naturreservatet Fjällmossen som är orrarnas sydligaste tillhåll. Båda går huvudsakligen blandat på asfalt och grus längs de varsamt trafikerade vägarna öster om Hörby.

I Önneköp finns lanthandel, matställen och annat. Passa även på att besöka Östra Sallerups kulturhus och 1600-talsparkenom du är i området.

Stehag

Böljande fält varvat med ekdungar och bokskogar karaktäriserar Stehagsområdet. Här finns många lättvandrade promenadstigar att välja mellan, de allra vackraste lokaliserade till Gyaskogen. Börja gärna med att ta trappan upp på Gyaberget, där trollgumman Gya enligt gamla sägner huserar.
Vill du sedan fortsätta finns allt mellan en dryg kilometer och fyra kilometer långa slingor att välja mellan. Vandringsturerna utgår från slutet av Skogsvägen i Stehag. Alla slingor är lättvandrade och barnvagnsvänliga med undantag av den gula slingan som går på mindre stigar där det ofta
är lerigt.

Rövarekulan

Nere i den djupa ravinen slingrar sig Bråån fram genom skogsklädda marker. Förr i tiden kunde man höra dansmusik och skratt från dalgången under ljusa sommarkvällar. Idag får man istället njuta av åns porlande och den rika fågelsången. I det 2,5 km långa reservatet finns en väldig artrikedom.

I Rövarekulans naturreservat finns det flera stigar att välja emellan. Två rundleder på några kilometer är markerade.

Örtofta

I Örtoftabygden, trakten runt byarna Örtofta, Väggarp och Toftaholm, finns flera fina omarkerade promenadslingor upp till 7 km. Här finns även ett vindskydd. Samtliga utgår från Stationen i Örtofta där Pågatågen stannar.

Harlösa

Borstbäckens naturreservat ligger 5 km öster om Harlösa. Här strömmar bäckens vatten fram genom en djup, lövskogsklädd ravin. Här kan vara besvärligt att ta sig fram, men gör ett försök – i bäcken och den frodiga lövskogen finns mycket att upptäcka. Du kan också gå runt hela naturreservatet som erbjuder en cirka åtta kilometer lång vandring.

Vandra pilgrimsled genom MittSkåne

Pilgrimsled

Sankt Olofleden

Sankt Olofleden sträcker sig mellan Lund i väst och Sankt Olof i öst. Pilgrimsleden går genom de södra delarna av MittSkåne förbi bland annat Harlösa Kyrka, naturreservatet Borstbäcken och Hjularöds slott där julkalendern Mysteriet på Greveholm spelades in.

Pilgrimsled

Sankta Magnhilds väg

Mellan Hallaröd och Höör har det under många år funnits en pilgrimsväg som nu är en del av pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Här passerar du Skånes mittpunkt. På vägen möter du också Sankta Magnhild – Skånes enda helgon, och följer genom natursköna skogsområden i hennes spår förbi hennes källa och Fulltofta kyrka. I Harlösa ansluter Sankt Olofsvägen.

I närheten

Nära Eslöv

Trollestigen ligger ca 4 km nordväst om Eslövs tätort. Leden börjar vid det pampiga Trollenäs slott. Denna markerade led är på ca 3,5 km och tar dig fram förbi betande hästar och utmed Saxåns slingrande vatten.

Karta Trollestigen

Besöker du Eslöv och vill komma ut i naturen är det Snärjet som ligger närmast. Området är en gammal skogsplanterad fäladsmark 2 km österut från Eslövs station. Det finns inga märkta leder eller slingor i området, men det finns gott om gamla skogsbilvägar att promenera på.

Info om Eslövs naturreservat och naturområden

Nära Hörby

Skåneleden SL2-9 mellan Bjeveröd och Hörby Ringsjöstrand på 17 km tangerar Hörby tätorts norra del i reservatet Hörby fälad. Etappen går på stigar genom skogrikt strövområde och passerar Fulltofta Naturcentrum med utställning och café. Spänger leder dig ut i det annars otillgängliga och en övergiven banvall lotsar förbi öppna marker.

9 Bjeveröd – Hörby Ringsjöstrand (skaneleden.se)

Hörby fälad är ett tätortsnära naturreservat som ligger på gångavstånd strax nordväst om Hörby. Skåneleden (SL2 nord till syd, etapp 9) passerar genom reservatet och här finns även andra småstigar som tar dig runt i fäladen. Parkering finns vid Hörby sportcenter alldeles intill reservatet. Närmaste busshållplats, Magistergatan, ligger i Hörby cirka 1 km från reservatet.

Info Hörby fälad

Råby hällor är ett tätortsnära naturreservat med ängar, betesmarker och blandlövskog som korsas av två raviner. Det är rikt på fornlämningar och innehåller bland annat rester av gammal åkermark, odlingsrösen och en sten med skålgropar. I norra delen löper en promenadstig genom området.

Info Råby hällor

Nära Höör

Nära Höörs tätort finns många möjligheter till vandring.

Orups strövområde, 3,5 km söder om Höörs centrum, har fem markerade promenadvänliga slingor. Slingorna är upp till 5 km och tar dig genom vackra skogar och förbi Orups gamla sanatorium med pampiga läkarvillor och bortglömda trädgårdar. Här finns även en MTB-bana.

Karta Orups strövområde 

I Stenskogen, 5 km söder om Höörs centrum finns fyra markerade vandringsslingor. Slingorna är upp till 5 km och utgår från Backagården. Här finns spännande kulturhistoria att ta del av och intressanta landskapsformationer som formats av dåtidens stenhuggararbetare.

Backagårdens vandringsleder

I Fogdarödsskogen, 2,5 km öster om Höörs centrum finns en markerad slinga. Slingan är på 5 km och du tar dig lätt fram både genom att promenera eller springa. Naturen är varierad, spännande och bitvis kuperad.

Karta Fogdarödsslingan

Vandringsleden Brottets Bana börjar ca 1,5 km söder om Höörs centrum. Ledens 3 km sträcker sig genom vacker natur mellan Höörs Mölla och Stanstorps stenbrott i Stenskogen. Vandringen är lätt till medelsvår och går längs med den gamla smalspårsjärnvägen.

Broschyrer med karta finns i en postlåda i anslutning till informationstavlan vid Höörs Mölla.

Andra naturområden att upptäcka

Skyddad natur

Flyinge

Precis intill villakvarteren ligger naturreservatet Flyinge ängar vars blomstrande sandbackar och Kävlingeåns fuktiga strandängar. Här har traktens bönder slagit sitt hö och haft djuren på bete i hundratals år.

Skyddad natur

Allarps bjär

Norr om Hallaröd höjer sig Allarps bjär över omgivningen, en av flera mellanskånska basaltkupper, rester av forna vulkaner. Det är ett naturreservat som består av en av Skånes mest värdefulla ädellövsskogar. Skåneleden passerar genom reservatet.

Skyddad natur

Bosarps jär

Bosarps jär naturreservat är en cirka 3 km lång ås som bildades av inlandsisens smältvatten. Vid vägen mot Hemmingsberga finns en rastplats ifrån vilken man kan ta sig upp på åsen via en trappa och promenera på en liten stig.

VANDRA SKÅNELEDEN GENOM MITTSKÅNE

Skåneleden Nord till syd

Skåneledens Nord till sydled har etapper 6-12 genom MittSkåne. Du tar dig norrifrån in i Frostavallen. Du är nära bebyggelse som knappt märks ändå. Vidare tar du dig österut in i norra delen av Fulltofta vid Bjeverödsdammarna. I Fulltofta finns Unos rundled på 10 km. Vandrar du vidare möter du kanske solnedgången vid Ringsjön. Du fortsätter åt sydväst och genom trollska Rövarekulan. Efter att ha passerat Hjularöds slott är du i Harlösa och kan fortsätta söderut mot Krankesjön.

Skåneleden Nord till Syd

Skåneleden Ås till ås

Skåneleden SL3 Ås till ås passerar MittSkåne via etapperna 7-12. Du kan ta dig från Söderåsens nationalpark in i MittSkåne via vulkanresterna i Allarps bjärs naturreservat. Du vandrar sedan genom Frostavallen till Fulltofta strövområde förbi den mytomspunna Onsvala källa och Fulltofta Naturcentrum. Härifrån går du österut längs Linderödsåsens södra sida där bebyggelsen är sporadisk. När du når Rebbetuaröd har du kommit ut ur MittSkånes och börjar närma dig Österlen.

Skåneleden Ås till As

Tillgänglighetsanpassade slingor

I Fulltofta strövområde finns tre stigar som är tillgänglighetsanpassade: Ravinslingan/Trädpromenaden nära Fulltofta Naturcentrum, Fiskestigen vid Bjeverödsdammen och Strandpromenaden vid Ringsjön.

I Frostavallens strövområde finns det en 3 km slinga med hårdgjort grus runt Vaxsjön.