Strategisk plattform för MittSkåne

Just nu pågår en process i vårt område för att få besöksnäringen att växa. En grupp bestående av representanter från besöksnäringen i MittSkåne; företagare, de tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby samt Tourism in Skåne och Destinationskontoret MittSkåne Turism har arbetat med en strategisk plattform för att vi tillsammans ska ta vår näring till nya framgångar. Nu tar vi steget vidare in i den spännande innovations-fasen.

Det fortsatta arbetet vilar på vår Strategiska plattform som du kan läsa här.

Strategisk plattform juli 2016

Den fortsatta processgruppen kommer att stärka nätverken, hitta nya affärsmöjligheter och nya samarbetspartners och arbeta tillsammans för att öka vinstmarginalerna och kunna anställa. Insatsen kommer att påverka framgången för kommunernas och hela Skånes ambition att få besöksnäringen att växa och blomstra året om.

Innovationsfasen genomförs i en serie workshops under hösten 2016. Workshoparna är kostnadsfria och leds av erfarna processkonsulter från Svensk Destinationsutveckling och Tyréns. Under workshoparna kommer vi att arbeta praktiskt med frågor rörande målgrupper, produkter och erbjudanden, paketering och prissättning, försäljning och leveransförmåga.

 

Har du frågor om Destinationsutvecklingsprocessen?

Kontakta Mia Klitte, 0415- 37 85 21 eller maria.klitte@horby.se

 
 
 
Copyright © 2018 MittSkåne Turism, All rights reserved | design Unik Grafik