Organisation

organisationsbild

Partnerskapet MittSkåne Turism

Partnerskapet MittSkåne Turism är ett samarbetsavtal mellan de tre kommunerna Hörby, Höör och Eslöv, Tourism in Skåne och Företagarföreningen. Partnerskapets uppgift är att främja besöksdestinationen MittSkåne framför allt genom marknadsföring, strategisk planering, samarbeten och information.

Partnerskapets styrgrupp består förutom av Företagarföreningens representanter av;

Carla Aguirre Muñoz Utvecklingschef/Vice VD på Tourism in Skåne

Karin Kroon Gunnarsson, Näringslivschef i Hörby

Peter Wollin, Utvecklingschef i Höör

Peter Juterot, Utvecklingsstrateg i Eslöv

Läs mer om Partenskapet här: http://www.eslov.se/download/18.4e4d5c4814cdb3305ee80003953/04b+F%C3%B6rslag+partnerskapsavtal+bes%C3%B6ksn%C3%A4ringen.pdf

https://horby.unikom.se/Sidor/Ja-till-partnerskap-kring-turism.aspx

 

Destinationskontoret MittSkåne

Partnerskapets verksamhet drivs utifrån Destinationskontoret MittSkåne Turism. Destinationskontoret ansvarar för att den strategiska plattformen genomförs, den har fastställs av Partenskapet MittSkånes styrgrupp och godkänts av de tre kommunstyrelserna. Det viktigaste arbetet är att stötta och inspirera företagen inom besöksnäringen så de kan öka sin omsättning och anställa, det vi kallar för destinationsutvecklingsprocessen.

Vi marknadsför MittSkåne till regionen, nationen och internationellt, driver hemsidan www.visitmittskane.se och producerade 2016 års magasin och karta. Därutöver ansvarar vi för MittSkånes synlighet i sociala medier, internationella kampanjer och marknadsföringsprojekt, både med enskilda företag och Företagarföreningen.

På Destinationskontoret arbetar:

Mia Klitte, Destinationsutvecklare; maria.klitte@horby.se

Danila De Haas, Destinationssäljare/Koordinator; danila.dehaas@horby.se

 

Tourism in Skåne som har i uppgift att marknadsföra och utveckla företagen inom besöksnäringen på regional basis. Här hittar du mer information; http://www.tourisminskane.com/

Företagarföreningen MittSkåne Linderödsåsens Turism, du kan läsa mer om dem här; http://www.linderodsasensturism.com/

 

 
 
 
Copyright © 2018 MittSkåne Turism, All rights reserved | design Unik Grafik