Kulturhistoria och fornminnen

MittSkåne kan bjuda på en händelserik och spännande historia och du kan på plats känna historiens vingsus. Här finns fornminnen helt tillbaka till stenåldern, gravhögar, odlingslotter. Parker från 1600-talet, kyrkor, slott och möllor. Välkommen till MittSkåne och till en hisnande resa genom historien helt tillbaka till forntiden.

 

Gravfält och Fornminnen

Mittskåne bjuder på ett landskap med en ovanlig mängd fasta fornlämningar. Bara i Hörby kommun finns det omkring 150 forngravar som är kända på drygt 80 platser och ungefär 50 av dem ligger i Fulltoftaområdet. De finns oftast i form av röse, stensättning och domarringar eller skeppssättning. Det ligger en Hällekista bara en halv kilometer från Fulltofta Naturcentrum  är öppnad och troligen från yngsta stenåldern. Ett gravröse från äldre bronsåldern finner ni i norra Fulltofta. Även lämningar från järnåldern hittar ni här i form av en rund stensättning. Förutom fornminnen bjuder Fulltofta på härliga vandringsleder och fina markerade slingor att utforska.

Ekeröds Gravfält ligger i ett fornåkerområde med röjningsrösen och tros vara ifrån järnåldern. Det består av 7 domarringar och 3 stensättningar. Det blev noga utforskat på 1930-talet, och då restaurerade man domarringarna. I en av stensättningarna fann man även ett järnsvärd som vittnar om att platsen användes redan på järnåldern.

Hörby Fälad och Lågedammarna är ett naturreservat med en stenig enefälad med omväxlande flora och en fågeldamm. Här finns också en geologiskt intressant ås av morän. Fornlämningar i form av gravar som stensättningar och domarringar samt röjningsrösen vittnar om att området varit brukat under järnåldern. Skåneleden går genom området så det är ypperligt att kombinera besöket med en vandring.

Fler fornminnen att besöka hittar du här. 

 

Guidad kulturvandring

Helena N. Olofsson har fått många fina utmärkelser för sina guidade turer i MittSkåne. Följ med henne på en guidad naturupplevelse kryddad med vår skånska historia och picknick på fäladen. Hon tar dig genom det tusenåriga kulturlandskapet som visar spår av svunna tider. Turerna tar dig tillbaka tillbaka genom århundradena genom förbi torpruiner, vångagäre och fossil åkermark.

Hör sägnerna och se spåren av folket före oss. Vandra genom det böljande landskapet med små åkrar, betesmarker och bokskogar.

Din guide är även ekologisk bonde och hennes släkt har i flera generationer brukat jorden i byn. Deras kor och kalvar hjälper till att hålla det 1000-åriga odlings landskapet på Linderödsåsen öppet och vackert med sin stora biologiska mångfald. I turerna ingår fika från det lilla konditoriet i Önneköp. Glöm inte att boka turerna i god tid via hemsidan.

 

1600-talsparken med Karl XI:s stenar

Söder om Östra Sallerups kyrka i hjärtat av Skåne hittar du en prästgårdspark som av Riksantikvarieämbetet är klassad som kulturminne med riksintresse. Besökare kan göra egna strövtåg eller bli guidade i den spännande parken som skapades efter prästen Jöns Henrikssons idéer i en tid när de svensk-danska krigen pågick. Parkanläggningen är en av ett fåtal bevarade 1600-talsparker i Europa.

Prästen var en originell person som förutom att han anlägger kungahyllningen i sten också låter bygga ett lusthus i parken, ett observatorium på Klacks backe, och sitt eget gravmonument vid kyrkan. Utställningen “Prästen, parken och skvadronen” finns att beskåda i Östra Sallerups Kulturhus. Kyrkan, Kulturhuset, Prästgårdsparken och Klacks backe ligger samlade i Östra Sallerups by.

 

Kyrkor, Möllor och ruiner

Kyrkoruinen i Svensköp är värd ett besök. Den är vackert belägen på en liten kulle vid vägen mot Sätaröd. Här låg på 1100-talet troligen en stavkyrka och genom historien har fler kyrkor byggts på platsen som dock blev helt övergiven på 1800-talet.

Fem kilometer nordväst om Eslöv, mellan Trollenäs och Trolleholm ligger Västra Strö. Vid vägen, 300 meter väster om Västra Strö kyrka, finns Västra Strömonumentet – Thulehögen.  Mycket tyder på att den funnits sedan 900-talet och det går många sägner om denna sten – en av dem berättar att hustrun till Anders Stigsen på Näs, Karen Rosensparre, sedan 600 år sitter inspärrad i högen därför att hon kidnappats av trollen.

Kyrkorna i MittSkåne är många och kan dateras tillbaka genom de senaste 1000 åren. Så här kan du uppleva alla stilarter man kan tänka sig – från kloster till modern arkitektur. Läs mer om våra kyrkor här.

Eftersom MittSkåne är gammalt landbruksland har det genom tiderna funnits många möllor som malt säd. Några av dem finns ännu kvar. Till exempel Hammarlunda Mölla som i dag tillhör Hammarlunda Mölleförening. Föreningen har rustat möllan till brukbart skick och våren 2003 maldes för vind för första gången sedan 1940-talet. Även Höörs Mölla  från 1700-talet är värt ett besök. Det är en historiskt restaurerad mölla med vattenkvarn, allmogeträdgård och säsongsöppet café. Här bakas ljuvliga våfflor sommartid som kan njutas i trädgården till ackompanjemang av vattnets porlande. Fler kulturminnen hittar du här.

 
 
 
Copyright © 2018 MittSkåne Turism, All rights reserved | design Unik Grafik