Fornminnen & Historia

I MittSkåne finns många spännande fynd från stenåldern och andra delar av forntiden. Man kan fortfarande se områden där de odlade grödor, man har hittat rester av redskap och vapen och det finns gravplatser och runor att besöka.