Visit MittSkånes Uppdrag

Tre viktiga områden

  • Vårt främsta uppdrag är att stötta företagen inom besöksnäringen för att de ska kunna utveckla sina företag, skapa nya upplevelser och möjliggöra för samverkan så att de kan öka sin omsättning.
  • Vi samordnar marknadsföringen för destinationen internationellt och nationellt så vi får fler besökare till MittSkåne.
  • Vi ansvarar även för besöksmottagningen via InfoPoints.

Så arbetar vi

Destinationskontoret arbetar efter den Strategiska Plattformen samt den årliga handlingsplanen som uppförs och beslutas av styrgruppen för Visit MittSkåne.