Samverkan med Tourism in Skåne och Visit Sweden

Tillsammans med Tourism in Skåne arbetar vi med Visit Sweden för att marknadsföra Sverige, Skåne och MittSkåne ut i världen.